Leerlingen & ouders

Leerlingen & ouders

Meer informatie over:

Kort Advies Traject (voorheen PAB)

KAT is een vorm van kortdurende begeleiding (voorheen Preventieve Ambulante Begeleiding). Het traject is bestemd voor scholen van niet geïndiceerde leerlingen in het regulier onderwijs waarbij sprake is van cluster 3 of 4 problematiek.

De begeleiding richt zich op handelingsverlegenheid van de leerkracht met betrekking tot de aanpak van leerlingen en groepen waarbij vermoedelijk sprake is van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of gedragsproblematiek.

Wat bieden we?

Deskundige begeleiding bestaande uit een aantal consulten gericht op de hulpvraag van een leerling, leerkracht, team en/of school inclusief een vervolgadvies.

Aanvraagprocedure

Een KAT begeleiding kan alleen door de school worden aangevraagd.
 

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag