Leerlingen & ouders

Leerlingen & ouders

Meer informatie over:

Teambegeleiding

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een planmatige vorm van begeleiden waarbij video opnames worden gemaakt binnen de onderwijscontext met als doel de handelingsbekwaamheid van zowel leerlingen, onderwijsgevenden als teams te vergroten.

Synchroon coachen is een vorm van beeldcoaching waarbij de coachee binnen de onderwijscontext directe feedback krijgt van de beeldcoach met behulp van een headset ('oortje').

Cursus ‘Motoriek en schrijfontwikkeling’

Waarom nog schrijven? We gaan toch steeds meer over op typen? Leesbaar schrijven kan een hele prestatie zijn en het belang is groter dan gedacht.

Zorgplan motoriek

Zorgplan motoriek maakt leerlingen vaardiger d.m.v. kwalitatief beter onderwijs op gebied van bewegen. Motorische zorg dicht bij het kind met een deskundige leerkracht en betrokken ouder. Speerpunten zijn:

  • Bewegingsonderwijs: jaarplanning wordt digitaal aangeboden,
  • Een praktisch gestandaardiseerd screening-instrument,
  • Motorische zorg binnen de school door een therapeut,
  • Transparante communicatie voor en naar alle belanghebbenden. 

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag