professionals

professionals

Meer informatie over:

Kort Advies Traject (voorheen PAB)

 

KAT is een vorm van kortdurende begeleiding. De begeleiding richt zich op handelingsverlegenheid van de leerkracht met betrekking tot de aanpak van leerlingen en groepen waarbij vermoedelijk sprake is van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of gedragsproblematiek.

Wat bieden we?

Deskundige begeleiding bestaande uit een aantal consulten gericht op de hulpvraag van een leerling, leerkracht, team en/of school inclusief een vervolgadvies.

Aanvraagprocedure                                                                                                                                                               Scholen kunnen een KAT begeleiding aanvragen via de contactpersoon van het Samenwerkingsverband of via een Ambulant begeleider van Scoor.

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag

Contactpersoon: