professionals

professionals

Meer informatie over:

Praktische Ondersteuning

ICT aanpassingen

SCOOR beschikt over een multi-disciplinair team, gespecialiseerd op het gebied van ICT en handicap.

Wij geven advies met betrekking tot de aanschaf en aanpassing van hard- en software. Enkele voorbeelden zijn: aanpassing afmeting en/of volgorde van het toetsenbord, installeren van woordvoorspellings- en/of spraakgestuurde software en digitalisering van lesmateriaal.
Tevens bieden wij individuele trainingen aan leerlingen, hun begeleiders en leerkrachten in het gebruik van de nieuwe of aangepaste hard- en software.

Typecursus

Typen is belangrijk op school en in de toekomst. Het geeft betere schoolresultaten.

Leerlingen met functionele handproblemen, dyslexie, een krampachtig en onduidelijk handschrift of concentratieproblemen kunnen baat hebben bij een aangepaste typecursus. De specialisten van SCOOR bieden typecursussen afgestemd op de wensen van de leerling. U kunt hierbij denken aan: één- of tweehandige typeprogramma’s, programma’s met aangepaste snelheid en oefenvormen en programma’s met audio-ondersteuning.

Webchair

De webchair is een mobiel videosysteem waarmee een beeld- en geluidsverbinding kan worden opgezet tussen school en een langdurig zieke leerling thuis.

De webchair in de klas wordt gebruikt samen met een laptop die bediend wordt door de leerling thuis. De docent heeft een draadloze microfoon tot zijn beschikking en de leerling spreekt via de microfoon op zijn laptop. Zo wordt visuele en auditieve communicatie met behulp van de Skype-techniek tot stand gebracht en kan de leerling vanaf zijn ziekbed de les volgen.
 

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag