Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Meer informatie over:

Kinderkwaliteitenspel ( po) en Ken je kwaliteiten!-spel (vo)

 • Hoe bevorder je de sfeer in de groep?
 • Hoe begeleid je de kwetsbare leerling?                                                                                
 • Hoe bouw je aan het zelfvertrouwen van leerlingen?

In een tijd waarin alle zeilen bijgezet worden om passend onderwijs voor ALLE leerlingen te bieden kunnen dit prangende vragen zijn.

Waarom het Kwaliteitenspel ?
Iedereen wordt zich bewust van positief gedrag en individuele kwaliteiten. Kinderen die een positief zelfbeeld hebben, zijn beter in staat relaties met andere kinderen op te bouwen en te onderhouden. Ze hebben meer zelfvertrouwen dan kinderen met een negatief zelfbeeld. Zelfvertrouwen, vertrouwen hebben in je eigen mogelijkheden, is een belangrijkevoorwaarde voor leren.“Door kinderen te leren over emoties en met hen te werken aan een groepsgevoel kan een groot deel van de problemen in de klas van tafel geveegd worden” (Bron : Kees van Overveld)

Opbrengst : U krijgt een blauwdruk van uw groep.

 • Welke kwaliteiten hebben de leerlingen?
   
 • Waar is de leerkracht/docent goed in?
   
 • Welke leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig ? Op welke wijze kunt u dit doen?
   
 • Tips voor dagelijkse routines en handvatten voor het hele schooljaar. 

 Aanvraagformulier ''Scoor je kwaliteit''

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag

MargreetFriele

Specialist in onderwijs ondersteuning

Margreet Friele
m.friele@scoor.org