Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

missie en visie

Missie SCOOR

SCOOR maakt maatwerk van onderwijs

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden voor ons. Hierbij willen we zo transparant mogelijk zijn.

Wie zijn we?
Wij zijn ervaren leerkrachten en werken met leerlingen die gedragsproblemen hebben, en/of motorische, somatische en verstandelijke beperkingen. Hierin worden we bijgestaan door onze psychologen, orthopedagogen, gespecialiseerde leerkrachtondersteuners, spelbegeleiders, (ergo-/spel-)therapeuten en kindercoaches.

Wat doen we?
Wij geven praktische ondersteuning op locatie, in de vorm van signalering, begeleiding, coaching, training, coördinatie, advisering, detachering en onderzoeken.

Visie SCOOR

Wat is de rol van SCOOR in het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs?
In dit nieuwe stelsel helpen wij de veranderende behoefte aan ondersteuning in te vullen. Onze activiteiten richten zich zowel op de leerlingen als op de leerkrachten, het team en de school.

Wie zijn onze klanten en partners?
Bij alles wat wij doen staat de hulpvraag centraal, van wie deze dan ook afkomstig is. Zo werken wij voor alle onderwijsinstellingen en afdelingen – al dan niet verenigd – maar ook voor onderwijs-gerelateerde behandelinstellingen, opleidingsinstituten, onderwijsgerelateerde ICT-aanbieders, re-integratie-instellingen, patiëntenverenigingen en ouders of oudergroeperingen (bijvoorbeeld ouderplatforms) met onderwijsgerelateerde hulpvragen.
Daarnaast werken wij samen met diverse externe partners, zoals de Samenwerkingsverbanden voor het Onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wat willen we bereiken?
SCOOR biedt verschillende vormen van onderwijsondersteuning. Wij zoeken daarbij niet alleen oplossingen voor bestaande situaties, maar signaleren ook mogelijke toekomstige problemen. Hierbij roepen wij zo nodig en in overleg de hulp in van reguliere instellingen.

In feite is SCOOR een uitzendbureau op het gebied van onderwijsgerelateerde hulpvragen. Bij iedere hulpvraag zoeken wij een casemanager die onderwijszorg op maat levert.

Wat is de betekenis van SCOOR in de onderwijswereld?
SCOOR is hèt expertisecentrum voor onderwijsgerelateerde hulpvragen.
 

Jong kindOudere jongen

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag