Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Meer informatie over:

Langdurig zieke leerlingen (LZ)

Voor wie zijn wij er?

Bij SCOOR LZ (cluster 3) werken specialisten die zich richten op leerlingen en hun leerkracht met een langdurige ziekte binnen het regulier onderwijs. U kunt hierbij denken aan leerlingen met longziekten, epilepsie, nierafwijkingen, hartafwijkingen, stofwisselingsziekten en vele andere chronische ziekten. Deze leerlingen vragen niet alleen speciale aandacht voor hun ziektebeeld, maar ook een specifieke aanpak voor hun leren.

Wij streven naar een passend onderwijsaanbod voor de leerling binnen de mogelijkheden van een school met als doel het behalen van het maximale schoolsucces. Waarbij schoolsucces zowel staat voor het eindresultaat als het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling.

Wat doen wij?

Hulp en advies op maat bij:

 • het realiseren van een medisch veilige omgeving, zoals aanwezigheid van noodzakelijke medicatie, 
 • ziektebeleving,
 • onderwijsaanpassingen, zoals leerstof, rooster en examens,
 • materiële aanpassingen, zoals aanschaf laptop en webchair,
 • overgang vervolgonderwijs, zoals van PO naar VO,
 • stage, zoals handelingsadviezen op de werkvloer,
 • beroepskeuze.

Voorlichting en presentaties over o.a.:

 • Diabetes,
 • Epilepsie,
 • Leukemie en andere vormen van kanker,
 • Cystic Fibrosis,
 • wettelijke regelingen o.a. PGB, UWV en Wajong.

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag