Leerlingen & ouders

Leerlingen & ouders

Meer informatie over:

N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Martine is aangereden door een bus. Ze heeft twee weken in coma gelegen. Na herstel in het revalidatiecentrum komt ze weer halve dagen naar school. Wat mogen we van haar verwachten?

Sara is als peuter bijna gestikt. Ze heeft te weinig zuurstof in haar hersens gekregen. Ouders zeggen dat ze zo is veranderd na dat ongeluk. Ze beweegt houterig. Ze is slecht in rekenen en ze kan zich moeilijk concentreren. Hoe kunnen we haar het beste begeleiden?

Waar loop je tegenaan?

 • Overgang van revalidatie naar school
 • Wij weten niet hoe we moeten omgaan met de cognitieve, sociaal emotionele, motorische veranderingen van de leerling?
 • Wij willen de leerling deel laten nemen aan schoolreis, excursie, werkweek, sportdag, etc.
 • Welke vorm van vervolgonderwijs is geschikt?
 • Welke vakantie(bestemming) is passend voor dit kind?
 • Deze leerling kan zijn aandacht niet bij de taak houden?
 • Hoe maak ik de klas en de collega’s bewust van de veranderingen bij deze leerling?
 • De leerling is snel moe, verandert dat nog?

Wat doet de onderwijsspecialist van SCOOR?

 • Intake
 • Vertaalslag maken van medisch naar onderwijs.
 • Voorlichting geven aan leerkracht, team en klas
 • Rooster aanpassen, zodat een haalbaar lesprogramma ontstaat.
 • Berenaanpak introduceren bij de leerkracht voor klassikale inzet.
 • Methodegebonden- en CITO-toetsen analyseren en aan de hand daarvan een leerlijn samenstellen.
 • Aanleren van strategieën, zoals toepassen hulpmiddelen (ict, mindmap, picto-agenda)
 • Praktische adviezen aan de leerkracht naar aanleiding van observatie
 • Handelingswijzer met aard van de beperking en toepassingen voor in de klas achterlaten
 • We monitoren en stellen bij als de veranderende situatie daarom vraagt.
 • Preventie: voorkomen van overbelasting en daardoor terugval en uitval

Wat levert het op?

De leerling:

 • Een leerling die weer met plezier naar school gaat
 • Een haalbaar weekrooster voor de leerling
 • Aangepast leerlijnen, leerdoelen voor deze leerling
 • Een leerling die “er bij hoort” in de groep
 • Een leerling die regulier onderwijs kan blijven volgen

De leerkracht/het team:

 • Handvatten heeft om deze leerling te begeleiden
 • Inzicht in en begrip voor de gevolgen van NAH voor het leren
 • Inzicht in de mogelijkheden en beperkingen
 • Praktische overdrachtsbegeleiding bij elke overgang naar een nieuwe groep
 • Ondersteuning in de communicatie met alle externe –medische en psychosociale begeleiders

            

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag