Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Meer informatie over:

Transitie naar VO

Esma zit in groep 8 en gaat naar HAVO. Op haar huidige school mag ze rusten in een speciaal voor haar gecreëerde hoek in de docentenkamer. Esma heeft nl epilepsie en is vaak snel vermoeid.

Richard zit ook in groep 8 en gaat naar het VMBO. Hij heeft een halfzijdige verlamming opgelopen door zuurstofgebrek tijdens de geboorte. Hij heeft moeite gehad met het vlot leren lezen (dyslectisch) hij gebruikt een laptop voor de langere teksten en hij heeft faalangst. Hij weet maar al te goed wat hij NIET kan en zijn CITO toetsresultaten vallen lager uit dan wat hij in de klas 1 op 1 met de leerkracht laat zien.


De overstap naar een nieuw school is voor alle leerlingen en hun ouders een grote verandering. Wanneer je extra zorg nodig hebt is het vinden van een “passende school” daarom nog belangrijker. Ook kan een goede start met duidelijke afspraken op de nieuwe VO school voorkomen dat de leerling zó geconfronteerd wordt met zijn tekortkomingen dat hij ontmoedigd wordt, buiten de groep valt, achterop raakt, verzuimt, afhaakt…..

Wat doet de onderwijsspecialist van SCOOR?

 • Met school en ouders inventariseren wat de mogelijkheden en de wensen van de leerling zijn
 • Tijdig meedenken en -zoeken naar geschikte VO school
 • Individuele kennismakingsafspraak maken met de zorgco of brugklascoördinator+ ouders en leerling
 • Leerling voorbereiden op en stevig maken voor wat hem te wachten staat in de brugklas
 • Informatie over handicap/ziekte/beperking aan VO docenten verzorgen
 • In overleg afspraken maken voor benodigde aanpassingen, voorzieningen op het VO
 • In de eerste schoolweken op het VO vinger aan de pols houden en de overdracht borgen

Wat levert het op?

De leerling:

 • Een leerling die goed voorbereid en met vertrouwen naar de brugklas gaat
 • Een leerling die met plezier naar een geschikte VO school gaat
 • Een haalbaar weekrooster
 • Gerealiseerde aanpassingen (boekenpakket, kluisje, liftsleutel,gymles...)
 • Een leerling die “er bij hoort” in de groep
 • Een leerling die regulier voortgezet onderwijs kan blijven volgen


De leerkracht/school/ouders:

 • Advies op maat en praktische begeleiding en ondersteuning bij de keuze, kennismaking, en overdracht naar het VO

De zorgco van het VO/het betreffende lerarenteam:

 • Is op de hoogte van de handicap/ziekte/beperking en heeft praktische handvatten om deze leerling te begeleiden
 • Heeft inzicht in en begrip voor de gevolgen hiervan voor het leren
 • Heeft ook inzicht in de mogelijkheden
 • Kan verzuim, uitval, isolement voorkomen
 • Krijgt ondersteuning in de communicatie met alle externe -medische en psychosociale begeleiders

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag