Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Meer informatie over:

Zieke leerling

Xara is een meisje van 10 jaar met Diabetes type 1, een chronische ziekte. Zij krijgt haar insuline via een insulinepomp. Xara moet regelmatig haar bloedsuiker meten door een vingerprikje en haar insulinepomp instellen. Xara is hier al zeer zelfstandig in, maar het is belangrijk dat haar leerkracht meekijkt als ze haar pomp instelt. Haar wisselende bloedsuikerspiegel heeft invloed op haar concentratie en op haar gedrag.

Jos is een jongen van 8 jaar die onlangs te horen heeft gekregen dat hij Neuroblastoom heeft. Neuroblastoom is een vorm van ‘kinderkanker, een acute ziekte. Jos is vorige maand geopereerd en het neuroblastoom is verwijderd. Momenteel krijgt Jos chemotherapie. Wekelijks gaat Jos hiervoor naar het ziekenhuis. Jos krijgt nu thuisonderwijs en op momenten dat het lukt komt hij naar school. Gelukkig heeft school gezorgd voor een lekkere luie stoel waarin hij kan rusten als hij moe is. Jos is graag op school bij zijn klasgenoten.

Voor leerlingen die plotseling ziek worden, langdurig of chronisch ziek zijn blijft het volgen van onderwijs belangrijk. Veel van deze leerlingen zullen tijdelijk of voor langere tijd extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen vragen naast speciale aandacht voor hun ziekte, ook een specifieke aanpak voor hun leren.

Wat doet de onderwijsspecialist van SCOOR?

 • In kaart brengen van de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de zieke leerling
 • Ondersteunen bij het passend maken van zijn/haar onderwijssituatie.
 • Voorlichting geven over ziektebeelden en de invloed ervan op de onderwijssituatie.

Denk aan:             Adviseren en begeleiden bij:

 • Aandachts- en werkhoudingsproblemen
 • Concentratie en geheugenproblematiek
 • Leerproblemen (cognitief) voortkomend uit ziekte of verzuim
 • Sociaal-emotionele problematiek (omgaan met de ziekte, ziektebeleving)
 • Het realiseren van een medisch veilige omgeving
 • Aanpassingen in leerstof, rooster en toetsen
 • Materiële aanpassingen van de schoolomgeving(KPN klassecontact, laptop,..)
 • Transitie naar vervolgonderwijs
 • Omgaan met langdurig of onregelmatig verzuim

Wat levert het op?

De leerling:

 • blijft erbij horen in de groep
 • ervaart wat hij nog allemaal wel kan
 • krijgt een passend onderwijsaanbod
 • gaat naar een geschikte school voor VO

De leerkracht/school:

 • krijgt concrete “tools” om de leerling “ bij de les” te houden binnen de mogelijkheden van de school
 • heeft inzicht in de gevolgen van de ziekte voor het functioneren van het kind
 • heeft inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van de leerling

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag