Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Onderwijsadvies en -ondersteuning op maat

Zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML)

Voor wie zijn wij er?

Een ZML-leerling is een leerling met een verstandelijke beperking, die het programma (op onderdelen) van de reguliere school niet kan volgen.Deze leerlingen hebben een individuele onderwijsbehoefte. Kinderen met het syndroom van Down worden ook tot deze groep gerekend.

Bij SCOOR werken specialisten die vanuit hun kennis en ervaring hulp kunnen bieden aan leerlingen met een verstandelijke beperking (cluster 3) en hun leerkracht. Wij streven naar een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling binnen de mogelijkheden van de school. Wij leggen daarbij de focus op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de specifieke leerling. Wij werken oplossingsgericht met heldere en haalbare doelen.

Wat bieden wij?

  • Advies bij de keuze van materialen en methodes,
  • Advies op het gebied van klassenmanagement. Hoe leert het kind zelfstandig te werken? Waar kan de leerling participeren in het groepsgebeuren, waar volgt het de eigen leerlijn?,
  • Naar aanleiding van observaties geven wij praktische tips op het gebied van gedrag, zelfredzaamheid en de cognitieve vakken,
  • Hulp bij het maken van het individuele handelingsplan,
  • Wij geven voorlichting en presentaties aan het hele of een gedeelte van het team.
Kind

Heeft u vragen?

010 - 418 72 23

info@scoor.org

of stel hier direct
uw vraag